ZMIANA WYSOKOŚCI REKOMPENSATY DLA ŁAWNIKÓW

Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1443), ulega zmianie wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych:

  • za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika obowiązuje rekompensata w wysokości 2,64% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi kwotę 111,43 zł;
  • dodatkowo ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu wykonywania czynności  w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25% podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, co stanowi kwotę 10,55 zł;
  • ławnicy zamieszkali poza siedzibą sadu otrzymują diety i oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu według zasad ustalonych dla sędziów.

Rejestr zmian dla: ZMIANA WYSOKOŚCI REKOMPENSATY DLA ŁAWNIKÓW

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
Zmiana treści - dostosowanie do WCAG 2.0
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-09-12
Publikacja w dniu:
2018-09-12
Opis zmiany:
b/d