Wydziały

I Wydział Cywilny

Przewodniczący wydziału:
SSR Zofia Michałowska
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Agata Kowalska
SSR Mirosława Makowska
Kierownik sekretariatu:
Dorota Dulnikiewicz
 
Właściwość rzeczowa Wydziału Cywilnego:
 - do spraw z zakresu prawa cywilnego 
Sekretariat:
pok. 1.12 (I piętro)
(44) 755-71-10
(44) 741-57-11
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00  

 

II Wydział Karny

Przewodniczący wydziału:

SSR Elżbieta Madej
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Jadwiga Świątek

SSR Agnieszka Róg

Kierownik sekretariatu:

Renata Tkaczyk

Właściwość rzeczowa Wydziału Karnego:
 - do spraw z zakresu prawa karnego 
Sekretariat:
pok. 2.13 (II piętro)
(44) 755-71-20
(44) 741-57-12
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00  

 

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

Przewodniczący wydziału:
SSR Iwona Dembińska - Pęczek
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Mirosława Makowska
Kierownik sekretariatu:
Marek Bogatek
 

 Właściwość rzeczowa Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:

 - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
 - do spraw demoralizacji i czynów karalnych nieletnich,
 - do spraw leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych 
 - do spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw
Sekretariat:
pok. 0.13 (parter)
(44) 755-71-30
(44) 741-57-13
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00
wtorek - piątek - 8:00 - 15:00  

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący wydziału:
Referendarz Michał Skrok


Referendarz Adam Pawlyta (oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 16.08.2017r.)

 
Kierownik sekretariatu:
Anna Ucińska
 
Właściwość rzeczowa Wydziału Ksiąg Wieczystych
 - do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz do innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Sekretariat:
pok. 0.32 (parter)
(44) 755-71-50
(44) 741-57-15
Obsługa interesantów w godzinach:
poniedziałek - 8:00 - 18:00

wtorek - piątek - 8:00 - 15:00

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-06-05
Publikacja w dniu:
2018-06-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-04-04
Publikacja w dniu:
2018-04-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-01-15
Publikacja w dniu:
2018-01-15
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-11-16
Publikacja w dniu:
2017-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-09-11
Publikacja w dniu:
2017-09-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-05-10
Publikacja w dniu:
2017-05-10
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d