Placówki, instytucje lecznicze i inne organizacje pozarządowe

Placówki, instytucje lecznicze i inne organizacje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie z terenu woj. łódzkiego

W zakresie Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020, zamieszczenie baz danych zawierających ewidencję istniejącej  infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a  także podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie województwa łódzkiego w 2018

Aktualizacja  informacji

1. OBWIESZCZENIE NR 17/2018  WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia   26  czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia  funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku.-pobierz

2. Rejestr placówek udzielających tymczasowego schronienia funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego 2018 roku. -pobierz

3. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujacych na terenie województwa łódzkiego w 2018r -pobierz

4. Baza teleadresowa istytucji samorządowych i podmiotów oraz organizacji pozarządowych swiadczacych usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie (aktualizacja z dnia 15.06.2018 roku). -pobierz

5. Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy  korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego 2018 roku. -pobierz

6. Baza teleadresowa podmiotów  realizujących programy  psychologiczno – terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie z terenu województwa łódzkiego 2018 r. -pobierz

Rejestr zmian dla: Placówki, instytucje lecznicze i inne organizacje pozarządowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Zmiana adresu strony WWW Ministerstwa Sprawiedliwości