Ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

"Współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości”

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Piotrkowie Trybunalskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz jego lokalne punkty: w Radomsku, Bełchatowie, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Sulejowie.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe.

BEZPŁATNA pomoc dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczna oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawna oraz mediacje,
 • pomoc  tłumacza  w  celu  udzielenia  pomocy  prawnej,  jeżeli  osoby  nie  władają  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika  w  celu  udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w  żłobkach  i  klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej tub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych,
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
 • osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

BEZPŁATNA pomoc dla świadków i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

LOKALNY PUNKT W OPOCZNIE
ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno
tel. 795 667 566

Godziny otwarcia:
wtorek - 13:00-20:00
środa - 13:00-20:00
W DNI ŚWIĄTECZNE Ośrodek oraz lokalne punkty są NIECZYNNE

INFOLINIA – CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY
OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU - TELEFON 791 667 366

 

Rejestr zmian dla: Ośrodki pomocy pokrzywdzonym przestępstwem

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
Zmiana treści - dostosowanie do WCAG 2.0