Organy sądu

W skład kierownictwa Sądu Rejonowego w Opocznie wchodzą:

1. Prezes Sądu Rejonowego, który:

a) kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do dyrektora sądu, a w szczególności:

- kieruje działalnością administracyjną sądu,

- jest zwierzchnikiem służbowym dyrektora sądu, sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów danego sądu;

- powierza sędziom i referendarzom sądowym pełnienie funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba, że ustawa stanowi inaczej;

b) dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego jednolitości i informuje sędziów o wynikach tej analizy, a w razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

c) pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych;

d) w zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, Prezes Sądu podlega Prezesowi Sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości.

 

2. Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim, który:

a) kieruje działalnością administracyjną sądu;

b) wykonuje zadania przypisane, na podstawie odrębnych przepisów, kierownikowi jednostki w zakresie finansowym, gospodarczym, kontroli finansowej, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa oraz audytu wewnętrznego w tych obszarach;

c) jest zwierzchnikiem służbowym i dokonuje czynności z zakresu prawa pracy

oraz reprezentuje sąd w tym zakresie wobec pracowników sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów;

d) określa, w porozumieniu z prezesem sądu, rozmieszczenie i liczbę

poszczególnych stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy sądu, z wyłączeniem sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów,

e) reprezentuje Skarb Państwa w zakresie powierzonego mienia i zadań sądu.

Rejestr zmian dla: Organy sądu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
Zmiana schematu organizacyjnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-11-07
Publikacja w dniu:
2017-11-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-10-04
Publikacja w dniu:
2017-10-04
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2017-07-04
Publikacja w dniu:
2017-07-04
Opis zmiany:
b/d