Ogłoszenie w sprawie I Ns 763/17

Sygnatura akt I Ns 763/17

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. zawiadamia, że tutejszy Sąd wydał w dniu 3 grudnia 2019 roku w sprawie sygn. akt I Ns 763/17 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Teresie Józefie Warmuzińskiej z domu Warmuzińskiej PESEL 37070201565 córce Stanisława i Marianny zmarłej dnia 2 stycznia 2017 roku, ostatnio zamieszkałej w Żarnowie.

POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 763/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Paulina Neyman
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-13
Publikacja w dniu:
2019-12-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 763/17