Ogłoszenie w sprawie I Ns 534/19

Sygnatura akt I Ns 534/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. zawiadamia, że tutejszy Sąd wydał w dniu 18 listopada 2019 roku w sprawie sygnatura akt I Ns 534/19 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Henryku Szymańskim PESEL 71031806554 synu Wincentego i Anieli, zmarłym dnia 5 stycznia 2016 roku, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Radzice Małe.

POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 534/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Paulina Neyman
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-06
Publikacja w dniu:
2019-12-06
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 534/19