Ogłoszenie w sprawie I Ns 469/19

Sygnatura akt I Ns 469/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Opocznie toczy się postępowanie z wniosku Gminy Opoczno o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.

Postanowieniem z dnia 3 października 2019 r. Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.715,00 (dwa tysiące siedemset piętnaście) złotych tytułem 2/3 części odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość położoną w Kolonii Kruszewiec, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 902/14 o powierzchni 0,0342 ha, ustalonego decyzją Starosty Opoczyńskiego z dnia 20 maja 2019 r. Nr GNIII.683.1.94b.2018 z zaznaczeniem, że wypłata pieniędzy może być dokonana osobie (osobom) lub podmiotowi, które udokumentują swój tytuł prawny do w/w nieruchomości według stanu prawnego istniejącego w dniu 16.05.2018 r. lub ich następcy bądź następcom prawnym na pisemny wniosek;

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie10 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali przysługujące im prawo do opisanej wyżej nieruchomości w celu podjęcia depozytu. Sąd poucza, iż w przypadku niezgłoszenia się zainteresowanych w określonym terminie powyższy depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

Sędzia Sądu Rejonowego
Agata Kowalska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 469/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-11-13
Publikacja w dniu:
2019-11-13
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 469/19