Ogłoszenie w sprawie I Ns 442/19

Sygnatura akt I Ns 442/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Opocznie toczy się postępowanie z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego. Postanowieniem z dnia 6 listopada 2019 r. Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwot:

  • 169,20 (sto sześćdziesiąt dziewięć 20/100) złote stanowiącej depozyt Włodzimierza Grzegorza Żaka syna Bronisława i Janiny Władysławy urodzonego dnia 13 sierpnia 1952 r. w Piotrkowie Trybunalskim, zmarłego dnia 23 czerwca 2016 r. w Żarnowie, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach i informuje, że wypłata pieniędzy może być dokonana spadkobiercom Włodzimierza Grzegorza Żaka na ich wniosek, po wykazaniu prawa do spadku;
  • 1624,34 (tysiąc sześćset dwadzieścia cztery 34/100) złote stanowiącej depozyt Bogdana Zięba syna Stanisława i Stanisławy urodzonego dnia 21 października 1942 r. w Klinach, zmarłego dnia 25 czerwca 2016 r. w Końskich, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach i informuje, że wypłata pieniędzy może być dokonana spadkobiercom Bogdana Zięba na ich wniosek, po wykazaniu prawa do spadku;
  • 6377,70 (sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem 70/100) złotych stanowiącej depozyt Zofii Józefy Grodek córki Stanisława i Feliksy urodzonej 10 maja 1930 r. w Paskrzynie, zmarłej dnia 22 lipca 2016 r. w Niemojowicach, ostatnio stale zamieszkałej w Niemojowicach i informuje, że wypłata pieniędzy może być dokonana spadkobiercom Zofii Józefy Grodek na ich wniosek, po wykazaniu prawa do spadku;
  • 9554,45 (dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery 45/100) złotych stanowiącej depozyt Władysława Wojtaszczyka syna Andrzeja i Rozalii urodzonego dnia 6 sierpnia 1940 r. w Sitowej, zmarłego dnia 29 sierpnia 2016 r. w Końskich, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach i informuje, że wypłata pieniędzy może być dokonana spadkobiercom Władysława Wojtaszczyka na ich wniosek, po wykazaniu prawa do spadku.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali przysługujące im prawo do opisanych wyżej kwot w celu podjęcia depozytu. Sąd poucza, iż w przypadku niezgłoszenia się zainteresowanych w określonym terminie powyższy depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.
Sędzia Sądu Rejonowego
Zofia Michałowska

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 442/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-03
Publikacja w dniu:
2019-12-03
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 442/19