Ogłoszenie w sprawie I Ns 360/19

Sygnatura akt I Ns 360/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Opocznie w I Wydziale Cywilnym toczy się w sprawie sygn. akt I Ns 360/19 postępowanie z wniosku Jakuba Bałtowskiego z udziałem Macieja Bałtowskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Kozerawskiej córce Józefa i Nepomuceny, zmarłej dnia 22 listopada 1993 r., ostatnio zamieszkałej w Opocznie.

Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłe Janiny Kozerawskiej, aby w terminie  3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i udowodnili swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia w postanowieniu  o stwierdzeniu nabycia spadku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 360/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-26
Publikacja w dniu:
2019-09-26
Opis zmiany:
Dodano załącznik do ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-26
Publikacja w dniu:
2019-09-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 360/19