Ogłoszenie w sprawie I Ns 286/19

Sygnatura akt I Ns 286/19

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Opocznie toczy się postępowanie z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Niemojowicach o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego.
Postanowieniem z dnia 17 września 2019 r. Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwot:

  1. 902,40 (dziewięćset dwa 40/100) złote stanowiącej depozyt Jana Palusa syna Adama i Marianny urodzonego dnia 14 października 1936 r. w Topolicach, zmarłego dnia 17 grudnia 2015 r. w Niemojowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach, który wypłacić jego spadkobiercom lub ich następcom prawnym po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  2. 33,48 (trzydzieści trzy 48/100) złote stanowiącej depozyt Doroty Janiny Kowalskiej córki Edwarda i Elizy urodzonej dnia 2 stycznia 1948 r. w Białaczowie, zmarłej dnia 29 grudnia 2015 r. w Opocznie, ostatnio stale zamieszkałej w Niemojowicach, który wypłacić jej spadkobiercom lub ich następcom prawnym po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  3. 12.788,27 (dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt osiem 27/100) złotych stanowiącej depozyt Waldemara Jana Lismana syna Jana i Józefy Krystyny urodzonego dnia 12 lipca 1951 r. w Wolborzu, zmarłego dnia 27 marca 2016 r. w Opocznie, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach, który wypłacić jego spadkobiercom lub ich następcom prawnym po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  4. 579,73 (pięćset siedemdziesiąt dziewięć 73/100) złotych stanowiącej depozyt Antoniego Celczyńskiego syna Romana i Cecylii urodzonego dnia 5 kwietnia 1954 r. w Wierzchowisku, zmarłego dnia 4 kwietnia 2016 r. w Opocznie, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach, który wypłacić jego spadkobiercom lub ich następcom prawnym po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  5. 683,08 (sześćset osiemdziesiąt trzy 8/100) złote stanowiącej depozyt Jana Rolnika syna Antoniego i Stanisławy urodzonego dnia 20 maja 1922 r., zmarłego dnia 17 kwietnia 2016 r. w Niemojowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach, który wypłacić jego spadkobiercom lub ich następcom prawnym po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku;
  6. 396,26 (trzysta dziewięćdziesiąt sześć 26/100) złotych stanowiącej depozyt Edwarda Sitkowskiego syna Władysława i Katarzyny urodzonego dnia 20 listopada 1934 r. w Radwanie, zmarłego dnia 9 maja 2016 r. w Niemojowicach, ostatnio stale zamieszkałego w Niemojowicach, który wypłacić jego spadkobiercom lub ich następcom prawnym po okazaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 lat od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali przysługujące im prawo do opisanych wyżej kwot w celu podjęcia depozytu. Sąd poucza, iż w przypadku niezgłoszenia się zainteresowanych w określonym terminie powyższy depozyt zostanie przejęty na rzecz Skarbu Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 286/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-26
Publikacja w dniu:
2019-09-26
Opis zmiany:
Dodano załącznik do ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-26
Publikacja w dniu:
2019-09-26
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 286/19