Ogłoszenie w sprawie I Ns 254/19

Sygnatura akt INs 254/19

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. zawiadamia, że tutejszy Sąd wydał w dniu 9.09.2019 r. (sygn. I Ns 254/19) postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po zmarłym Ludwiku Łaskim s. Stanisława i Stefanii, zmarłym dnia 9 października 2018 roku, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Poręby.

POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 254/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
Dodano załącznik - treść ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-10-23
Publikacja w dniu:
2019-10-23
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 254/19