Ogłoszenie w sprawie I Ns 15/20

Sygnatura akt I Ns 15/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 637 § 3 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. zawiadamia, że tutejszy Sąd wydał w dniu 4 lutego 2020 roku w sprawie sygn. akt I Ns 15/20 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Ryszardzie Szadkowskim PESEL 56071311435, synu Stefana i Marianny zmarłym dnia 7 stycznia 2017 roku w miejscowości Jelnia, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Jelnia.

POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Ns 15/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Paulina Neyman
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-03-02
Publikacja w dniu:
2020-03-02
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Ns 15/20