Ogłoszenie w sprawie I N 10/20

Sygnatura akt I N 10/20

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Opocznie, Wydział I Cywilny, na podstawie art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 638¹ k.p.c. zawiadamia, że dnia 10 stycznia 2020 roku przed Notariuszem Grzegorzem Błaszczykiem – notariuszem w Piotrkowie Trybunalskim został złożony wykaz spisu inwentarza spadkodawcy Wiesława Józefa Świątkowskiego PESEL 52010252094 zmarłego dnia 16 lutego 2019 roku ostatnio zamieszkałego w miejscowości Wolica gmina Aleksandrów, który prowadził działalność gospodarczą - Zakład Kamieniarski „Wolica” z siedzibą w miejscowości Wolica, gmina Aleksandrów, NIP 7681519852, REGON 590614430.

POUCZENIE

Osoba, która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiorcą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, może uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I N 10/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Paulina Neyman
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-01-29
Publikacja w dniu:
2020-01-29
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I N 10/20