Rachunki bankowe

Wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Opocznie mogą być dokonywane w kasie Sądu lub na rachunki bankowe:

 

Rachunek bieżący dochodów budżetowych

NBP Łódź 32 1010 0055 3493 0050 9800 0000

 

- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje

 

Rachunek sum na zlecenie

BGK 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003

 

- zaliczka na biegłego sądowego
- zaliczka na kuratora
- zaliczka na tłumacza przysięgłego

 

Rachunki sum depozytowych BGK

94 1130 1017 0021 1001 3590 0004 - PLN

67 1130 1017 0021 1001 3590 0005 - USD

24 1130 1017 0021 1001 3590 0003 - GBP

51 1130 1017 0021 1001 3590 0002 - EURO

78 1130 1017 0021 1001 3590 0001- CHF


 

- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątkowe,

Zgodnie z poleceniem Ministra Finansów wpłaty i wypłaty nie sum depowytowych nie będą realizowane w kasie sądu.

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej

BGK 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009

 

- świadczenia pieniężne

- nawiązki

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d