Komornicy

W związku z wejściem w życie z dniem 01 stycznia 2019r. ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika, uprzejmie informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2019r. obowiązują następujące wzory formularzy:

Wzór wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej.

Wzór skargi na czynności komornika.

--------------------------------------------------------------

Kancelaria Komornicza nr I w Opocznie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie

Zastępca Asesor

Beata Wujek
ul. Piotrkowska 59C
26-300 Opoczno
tel./fax. (44) 755-33-10

--------------------------------------------------------------

Kancelaria Komornicza nr II w Opocznie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie

Bartłomiej Sobczak

ul. Gen. Kazimierza Bończy-Załęskiego 18
26-300 Opoczno
Tel: 690 55 88 88

e-mail: opoczno.sobczak@komornik.pl

Rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas SA: 23 1600 1462 1876 2942 4000 0001

-------------------------------------------------------------

Kancelaria Komornicza nr III w Opocznie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie

Magdalena Trojanowska

Pl. Kościuszki 2
26-300 Opoczno
Tel: 729 979 382

e-mail: opoczno.trojanowska@komornik.pl

www: http://komornik.opoczno.pl/

Rachunek bankowy:

Bank BGŻ BNP Paribas SA: 44 1600 1462 1828 9768 5000 0001

Rejestr zmian dla: Komornicy